Equestrian.nu

Den som utför vinner

Jag läste att vi kreativa behöver öva på kommentaren
”Ja, men det gjorde du inte.”
Kommentaren som är det självklara naturliga svaret varje gång du hör en variant på:
”Det där skulle jag kunna gjort (bättre)”

Den som utför vinner.

Jag behöver tänka det ibland också.
För mig själv.
När jag gör.
Allt jag gör.
Som alla kan göra.
Men som jag gör.

hästskor