Equestrian.nu

Behandlingar mot hälta

Hästen är halt…

Det började i mars, när jag vid framridningen till ett träningspass känner att hästen är halt.
Veterinären kommer ut till stallet några dagar senare och konstaterar att hon är halt på alla fyra benen. Svårt att se vilket ben som det börjat i, men säger att det troligen är en hovledsinflammation och kotledsinflammation på vänster fram. (se nedan för mer info)

Hästen behandlas med kortison i alla fyra benen och återbesök bokas in.
Vid återbesöket  konstateras att hästen fortfarande är halt och att kortisonet inte gett någon effekt.
Röntgen bokas in på kliniken som ger underlag för nya antagen, men som inga svar. Det bokas in en magnetröntgen.
Analysen görs i England och det tog ungefär tre veckor innan den kom.
Hästen är fortfarande halt trots att hon vid det här laget vilat väldigt länge, flera månader i box och sjukhage.

Veterinären har innan magnetröntgen förberett mig på att det inte finns så mycket att göra, att prognosen inte är god, och att jag skall förbereda mig på det värsta. Men när analysen från magnetröntgen kommer visar det sig att det inte verkar vara så illa som själva röntgenplåtarna har indikerat. Men lång rehab, men om ca 6 månader skall hon förmodligen vara igång igen. Det är vänster fram, och det är något med senor och ligament.

Det blir specialskor, och rekommendationen från veterinären efter magnetröntgenanalysen var att testa en behandling som kallas IRAP som används vid behandling av ledinflammation och hälta (mer info om IRAP nedan).

Behandlingen innebar klinikbesök en gång per vecka för injektioner i de leder som skulle behandlas och sedan boxvila med bandage i 3-4 dagar för att sedan få röra sig något i skritt fram till nästa behandling några dagar senare. Behandlingen ger resultat och vid återbesöket en månad senare är hästen nästan ohalt och den nya instruktionen är hon skall börja skrittas (avsuttet), för att snart kunna påbörja igångsättningen uppsuttet.

Vi tar det successivt, och var uppe i ca 45 min promenad avsuttet/dag efter 10 dagar. Men när jag kom ut en kväll så är hästen jättehalt, självklart var det en fredagkväll. Avvaktade till lördagen med att ringa veterinären som tyckte jag skulle komma in till kliniken för att säkerställa att det inte skett en inflammation i samband med den senaste behandlingen, men hoppas på att det är en hovböld. Efter alla resor till kliniken och ensam i stallet med hästen och sonen, säger jag nej till ytterligare en resa. Distriktsveterinären får komma ut istället för att vi åker in till kliniken 2 timmar bort. Distriktaren får prata med veterinären på kliniken och de kommer fram till att det inte är inflammation pga den senaste behandlingen, det är inte heller en hovledsfraktur eller en hovböld. Det blir metacam och boxvila. Där är vi nu. Om en vecka är det återbesök till kliniken.

Info om IRAP

IRAP är en ny behandlingsmetod som utvecklats med genteknik för att behandla ledinflammation hos häst.
De flesta behandlingar som vanligen används mot ledinflammation hos häst t.ex. kortison och hyaluronsyra s.k. ”tuppkam” behandlar i huvudsak symtomen vid en uppkommen ledinflammation. Med IRAP går man ett steg längre och hindrar uppkomsten av symtomen.

Olika preparat ingriper olika tidigt i kedjan men gemensamt för alla (kortison och NSAID t.ex. Metacam, Finadyne och Fenylbutazon) är att de även ger upphov till oönskade bieffekter– vissa mer, vissa mindre.

En av de allra viktigaste inflammationsmediatörerna, d.v.s. ämnen som startar och styr utvecklingen av en ledinflammation, är ett ämne som heter Interleukin 1. Kan detta ämne minskas eller blockeras kan man hindra utvecklingen av en ledinflammation och minska nedbrytning av ledbrosk och andra skadliga effekter i leden.

Ämnet IRAP (det står för Interleukin 1 receptor antagonist protein) konkurrerar med samma receptorer i leden som Interleukin. Om IRAP fäster på receptorerna finns ingen plats för Interleukin och dess skadliga effekter kan blockeras. IRAP stoppar en av sjukdomens huvudorsaker istället för att verka enbart symtomatiskt.

IRAP inriktar sig alltså specifikt på Interleukin-1 som inte har några kända positiva effekter utan enbart är negativt för leden. IRAP har inga kända biverkningar och säkerheten för behandlingsformen är hög.
Effekten på behandling av ledinflammation är god om den sätts in innan leden fått kroniska skador.

Interleukin-1 är en komponent i det som kallas inflammationskaskaden, en serie av signalsubstanser vars slutresultat är en inflammation. Genom att bryta kedjan av signaler dämpas inflammationen. Alla anti-inflammatoriska preparat inriktar sig på denna effekt.

Behandlingsproceduren börjar med att blod tappas från hästen till en specialbehandlad spruta. Sprutan är preparerad med glaskulor som stimulerar produktionen av antagonistproteinet mot Interleukin. Blodet inkuberas i en värmekammare under ett dygn, därefter centrifugeras den berikade plasman av. Plasman brukar räcka till 4-5 behandlingar. Plasman förvaras i frys och kan sparas. Rekommenderad behandling är minst 3 gånger med en veckas mellanrum. Konvalescenstid bestäms med utgångspunkt från skadans omfattning och hästen användningsområde.
Behandling och rehab av kotledsinflammation

Vid undersökningen för att avgöra hältan så tittade veterinären på hästen för hand i skritt och trav, gör böjprov på alla fyra benen, därefter longeras den i båda varven. Om hästen är halt så gäller det att hitta rätt led eftersom hästen har många olika leder. Leden man tror hältan sitter i bedövas, för att ta reda på om hästen blir ohalt när smärtan försvinner. Hästen var halt på flera ben, och då bedövade man leden i det ben där hästen är mest halt. Skadan behandlas genom att man sprutar in antiinflammatoriska substanser i leden, i vårt fall kortison. Vid behandling av kotledsinflammationer är det viktigt att vara noga med hygienen så att leden inte blir infekterad.

En behandling som denna följs normalt av vila och skrittpromenader. Hästen kan gå i hage beroende på hältans grad, hagen och flocken. Hagen bör ha plant underlag och får inte leka i hagen. Promenader på plant underlag på raka spår cirka 20 till 60 minuter per dag och ett återbesök efter 14 dagar.
När hästen fortfarande var halt vid detta återbesök gjordes en ny plan med röntgen, magnetröntgen och IRAP-behandling, se ovan.

Efter behandling i led brukar veterinären rekommendera boxvila i 2 – 3 dagar, tills såret har läkt.

Vanligaste orsaken till kotledsinflammation uppstår är överansträngning av kotleden, genom felaktig eller för hård träning. Andra orsaker kan vara övervikt, felaktig skoning eller dåligt underlag.

Rehabilitering

En häst som lider av en ledinflammation ordineras oftast behandling kombinerat med vila samt ett väl anpassat uppbyggnadsarbete. Vilan är ytterst viktig för att ge vävnaden tid att läka. Upprepad behandling kan behöva ske vid flera tillfällen beroende på hältans art och preparatet.

För att underlätta för hästen ytterligare vid en hovledsinflammation kan man sko hästen med en något kortare tå eftersom det leder till en bättre överullning. Man kan även testa att sko hästen med en så kallad ringsko samt sula eftersom det ger bättre svikt och stöd. Detta gjordes innan IRAP-behandlingen påbörjades för att ge goda förutsättningar för behandlingen.