Equestrian.nu

Medryttaravtal och ersättning

Jag och min medryttare har ett avtal. Eftersom vi är vänner vill vi fortsätta vara vänner även om det händer något med hästen, därför ville vi prata igenom allt, när vi ändå pratade igenom alla scenarier vi kunde komma på så passade vi på att skriva ner dem också. Medryttar-A kollade om det fanns avtal att utgå ifrån och hittade 3 varianter som klippte ihop till ett – som vi sen använde som diskussionsunderlag. Jag ville veta vad jag kan förvänta mig när hästen blir skadad. Så att jag vet det innan. Sen var det det där med kostnader – hästen är ju uppstallad i Stockholm, där det kostar en förmögenhet. På vissa ställen får man betala för att få hjälp, praxis i Stockholm är att medryttaren betalar för att få hjälpa till att rida och sköta hästen- men hur mycket? Det diskuterade vi fram och tillbaka, konstaterade att vi kunde ta alla fasta kostnader, stallhyra, foder. strö, försäkring och hovslagare och dela de kostnaderna på 30 dagar (antalet dagar i en månad) för att sen låta det styra kostnaden för antalet dagar i månaden som medryttaren ansvarade för. Det blev vårt riktmärke,

Här är underlaget / första utkastet på vårt medryttaravtal.

MEDRYTTARAVTAL

HÄSTÄGARENS ÅTAGANDE
1. Ägaren ansvarar för att medryttaren får möjlighet att rida enligt överenskommelse. Vid eventuell inskränkning på grund av skada, sjukdom, träning eller tävling skall ägaren omedelbart informera medryttaren.
2. Ägaren ansvarar för att hålla hästen försäkrad.
3. Ägaren står för alla omkostnader utom i de fall då medryttaren avsiktligt eller på grund av oaktsamhet skadat hästen eller utrustningen. I dessa fall åligger det medryttaren att betala för de skador/kostnader som försäkringsbolaget inte ersätter/täcker.
4. Medryttaren är fullt medveten om riskerna i samband med ridning och hantering av hästar och gör detta på egen risk. Eventuell olycksfallförsäkring åligger medryttaren själv att ordna.
5. Ägaren ansvarar inte för eventuella skador som drabbar medryttaren, tredje person eller dennes egendom under den tid som medryttaren ansvarar för hästen.

MEDRYTTARENS ÅTAGANDE
1. Medryttaren ansvarar för hästens skötsel, mockning, ev. stallpass och ridning/träning under de dagar medryttaren har hästen.
2. Medryttaren ansvarar för att hästen sköts enligt överenskommelse med ägaren.
3. Medryttaren får inte låna ut hästen, lasta eller åka iväg med hästen utan överenskommelse med ägaren.
4. Om medryttaren upptäcker att hästen är sjuk eller skadad skall ägaren omedelbart kontaktas.
5. Medryttaren får inte ändra rutiner, utfodring eller ridning utan överenskommelse med ägaren.
6. Ridning/annan träning ska anpassas efter hästens kondition och utbildningsnivå. Normalt 1-2 timmars arbete om dagen.
7. Eventuell skada eller förlust av utrustning ansvarar ägaren för om det inte kan antas att medryttaren orsakat skadan genom grov oaktsamhet. Sadel, sadelgjord, träns och bett skall hållas rena.
8. Under vistelse på stallområde måste medryttare följa de allmänna regler som gäller på området. Rutinlistor skall följas.
9. Medryttaren skall rida/träna X dagar i veckan. Om medryttaren för förhinder och inte har möjlighet att rida hästen skall medryttaren meddela ägaren snarast möjligt.
10. Betalning/kostnad är X XXX kronor per månad. Betalning sker i förskott varje månad till hästägarens konto eller kontant.
11. Övrigt.

UPPGIFTER OM HÄSTEN
Namn:
Mankhöjd:
Registreringsnummer:
Färg, tecken:
Född:
Utbildningsnivå:

ÄGARE
Namn:
Adress:
Telefon:
Mejl:

MEDRYTTARE
Namn:
Adress:
Telefon:
Mejl:

AVTALETS SYFTE OM OMFATTNING
Avtalets syfte är att reglera parternas rättigheter och plikter vad det gäller ridning och skötsel av ovanstående häst.
Detta avtal undertecknas i två exemplar, varav var part behåller 1 exemplar.

AVTALETS VARIGHET
Avtalet gäller tills vidare och kan sägas upp av parterna med en ömsesidig uppsägningstid på X månader.
Hästägaren har rätt att säga upp avtalet med omdelebar verkan om detta avtal inte efterlevs. Avtalet godkännes och vi förbinder oss härmed till detta.

Underskrifter

______________________________​​______________________________
Hästägare​​​​​​Medryttare

____________________________________________________________
Ort och datum